Friday, February 2, 2024

Nasar

ആശുപത്രിക്കാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം വീണ്ടും ഒരു ജീവൻ കൂടി നഷ്ടമാകുന്നു..ഇതിന് ആര് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കും?


 

Subscribe to get more videos :