Monday, February 5, 2024

Nasar

മൂവരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ സുഹൃത് ബന്ധമായിരുന്നു..മണി മരിച്ചിട്ടും ഇപ്പഴും ആ സ്നേഹത്തിലും കരുതലിലും ഇരുവരും ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല.


 

Subscribe to get more videos :