Tuesday, January 30, 2024

Nasar

ശാസ്ത്രം വളരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും വലുതാകുന്നു..ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം.


 

Subscribe to get more videos :