Saturday, December 9, 2023

Nasar

മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഷഹന സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി..ഓരോ വരികളും അവൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിവരിക്കുന്നു,,


 

Subscribe to get more videos :