Friday, November 10, 2023

Nasar

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സില് പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനൊരു മരണം..ചോര കുഞ്ഞിന് മുൻപിൽ വെച്ച് യുവാവ് കാണിച്ചത് കണ്ടോ..


 

Subscribe to get more videos :