Wednesday, October 18, 2023

Nasar

ആന്തരിക അവയവം അപകടത്തിലാകുമ്പോൾ ശരീരം പതുക്കെ പ്രകടമാകുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്..ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പലരിലും കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.


 

Subscribe to get more videos :