Wednesday, September 13, 2023

Nasar

നിത്യവും കണ്ടുവരുന്ന സ്വർണ്ണ കടത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ്..കബളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണ്ണം പിടികൂടിയപ്പോൾ..


 

Subscribe to get more videos :