Friday, September 15, 2023

Nasar

സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശമാണ് മികച്ച റോഡുകൾ..പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലാതെ പോയി..നല്ലൊരു മഴ വന്നാൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നവയാണ് എല്ലാ റോഡുകളും..


 

Subscribe to get more videos :