Tuesday, September 12, 2023

Nasar

കൊല്ലം സുധിയുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല..സുധിയുടെ ഭാര്യ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക..ഈ കുടുംബത്തെ കൈവിടരുത്.


 

Subscribe to get more videos :