Friday, September 15, 2023

Nasar

ഇതാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്..മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് ആരും സഹായിക്കാത്ത അവസ്ഥ..ഒടുവിൽ ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ ചെയ്‌തത്‌ കണ്ടോ??


 

Subscribe to get more videos :