Tuesday, September 12, 2023

Nasar

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്..മറ്റുള്ളവരെയും ബോധവാന്മാരാക്കുക..ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്..സമ്പർക്കത്തിൽ ആകാതിരിക്കുക,,


 

Subscribe to get more videos :