Thursday, September 7, 2023

Nasar

ആന്തരിക അവയവമായ കരൾ തകരാറിലാണോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യണ്ടത്..ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു.


 

Subscribe to get more videos :