Saturday, September 23, 2023

Nasar

ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു പുറകെ വരുന്ന പ്രശ്‍നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ല..അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഈ മരണം.


 

Subscribe to get more videos :