Thursday, August 31, 2023

Nasar

മനുഷ്യർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട്..ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സ് ഉള്ളത് ഏത് രക്ത ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും..പറയാൻ പറ്റുമോ?


 

Subscribe to get more videos :