Friday, June 16, 2023

Nasar

ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്ന അവയവ കച്ചവടങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു..ബലിയാടാകുന്നത് ഒന്നുമറിയാത്ത സാധാരണക്കാരും..


 

Subscribe to get more videos :