Sunday, May 28, 2023

Nasar

ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പലരിലും കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമാണ് മുടിയിലെ നര,,തല മുടി നരക്കുന്നതും മുടി കൊഴിയുന്നതും ഇനി മറന്നേക്കു..


 

Subscribe to get more videos :