Tuesday, May 23, 2023

Nasar

സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം,,ഈ മാസത്തിലെ തുക വിതരണം അറിയിപ്പ് എത്തി,,


 

Subscribe to get more videos :