Tuesday, May 23, 2023

Nasar

ഈ ജീവനുകൾക്ക് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ,,ദിവസവും അപകടത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നത് എത്ര ജീവനുകൾ,,ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് ജീവൻ എടുത്ത അപകടം,,


 

Subscribe to get more videos :