Sunday, May 21, 2023

Nasar

സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ എന്ത് ഉണ്ടാകും,,ബഹു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കൂലിപ്പണിക്കാരാണ്,,സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നടപടി ശരിയാണോ,,


 

Subscribe to get more videos :