Wednesday, December 21, 2022

Nasar

ഉല്ലാസിന്റെ മക്കളുടെ കരച്ചിലും വിഷമവും ഏവരുടെയും കണ്ണ് നനയ്ക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്കിലും ഓർക്കമായിരുന്നില്ലേ കാരണം വ്യക്തമാവണം..


 

Subscribe to get more videos :