Wednesday, December 28, 2022

Nasar

ഇത്രക്കും കൊടും ക്രൂരത ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ മുതിരുന്നു എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുമോ..


 

Subscribe to get more videos :