Monday, December 19, 2022

Nasar

ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സ്നേഹം മനസിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സഹായവുമായി എത്തുന്നവരാണ് മലയാളികൾ..


 

Subscribe to get more videos :