Friday, December 30, 2022

Nasar

ഈ കാണുന്ന പക്ഷികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷിയുടെ നിറം കമെന്റ് ചെയ്യാമോ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പക്ഷി നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരും.


 

Subscribe to get more videos :